دانلود کتاب
کتابخانه دیجیتال پیام نور

  • نویسنده:مهندس حجت میرزائی
  • تاریخ:شنبه هفتم اسفند ۱۳۸۹
  • عنوان موضوع: دانلود کتاب پیام نور
 
 در سال های اخیر با افزایش چشمگیر پذیرش دانشجو در دانشگاه های پیام نور سراسر کشور و همچنین کمبود امکانات، وجود بستری که دانشجویان در آن بتوانند نیازهای اولیه تحصیلی خود را مرتفع نمایند، بیش از پیش حس می شد.
اخیرا نیز شاهد افزایش قیمت کتاب ها  و واگذاری بیشتر منابع درسی به انتشارات خصوصی می باشیم که این امر نارضایتی دانشجویان را در پی داشته است.
تغییر پی در پی و ناگهانی منابع درسی، افزایش نرخ کتاب های درسی، بالا بودن قیمت کتاب های کمک درسی، کمبود نمونه سوالات امتحانی و یا در صورت وجود، بدون جواب بودن آنها و بسیاری از مشکلات ناگفته دیگر همه و همه ما را بر آن داشت تا در صدد ایجاد مجموعه ای  برآییم تا در حد بضاعت و توان گوشه ای از مشکلات شما عزیزان را برطرف نماییم.
هدف  :باجمع آوری کتاب ها و نسخه دیجیتال (PDF) کتابخانه الکترونیکی اندازی کنیم

 ۱. نسخه دیجیتالی (PDF) کتابهای درسی
 ۲. راهنما و حل المسائل دروسی که در طول ترم به آنها نیاز دارید
 ۳. خلاصه دروس
 ۴. نمونه سوالات امتحانی
برچسب: کتابخانه دیجیتال پیام نور،کتاب پیام نور، دانشگاه پیام نور


نظرات:اخرین مطالب